Komendy w judo

Judo, sztuka walki o korzeniach japońskich, nie tylko obejmuje techniki ataku i obrony, ale również wykorzystuje specjalne komendy, które pomagają w organizacji treningów i zawodów. Poznajmy główne komendy w judo i ich znaczenie.

Znaczenie komend w judo

Komendy w judo są kluczowym elementem podczas treningów i zawodów. Umożliwiają instruktorom, zawodnikom oraz sędziom skuteczną komunikację. Zrozumienie tych komend jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania technik oraz utrzymania porządku na macie.

Podstawowe komendy

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych komend w judo:

Komenda Znaczenie
Hajime Zaczynamy / Rozpocznij
Mate Stop / Zatrzymaj
Yame Kończymy / Przestań
Osaekomi Trzymaj / Utrzymaj kontrolę

Inne komendy używane podczas zawodów

Podczas zawodów judo stosuje się również specjalne komendy, które informują zawodników o stanie walki oraz decyzjach sędziów:

  • Shido – Kara za naruszenie zasad
  • Yuko – Punkt przyznany za technikę pośrednią
  • Waza-ari – Punkt przyznany za technikę bliską ipponowi
  • Ippon – Zwycięstwo, punktacja najwyższa

Komunikacja w czasie treningu

Podczas treningów judo komendy są używane do kierowania uczniami w różnych aspektach treningu, od rozgrzewki po praktykę konkretnych technik. Instruktorzy używają ich także do kontrolowania czasu trwania poszczególnych części treningu.

Zasady bezpieczeństwa

Podczas treningów należy przestrzegać określonych komend, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem. Są to m.in. komendy informujące o końcu treningu lub potrzebie przerwania ćwiczeń ze względów bezpieczeństwa.

Jakie są podstawowe komendy w judo?

Najważniejsze komendy to „Hajime” (Zaczynamy), „Mate” (Stop), „Yame” (Kończymy) oraz „Osaekomi” (Trzymaj).

Jakie są komendy używane podczas zawodów judo?

Podczas zawodów stosuje się m.in. komendy „Shido” (Kara), „Yuko” (Punkt pośredni), „Waza-ari” (Punkt bliski ipponowi) oraz „Ippon” (Zwycięstwo).

Jakie jest znaczenie komendy „hajime”?

Komenda „Hajime” oznacza „Zaczynamy” i informuje zawodników, że walka właśnie się rozpoczyna.

Zobacz także:

Photo of author

Zaneta

Dodaj komentarz